Prijevodi

Prijevodi s hrvatskog na poljski jezik i obrnuto.

Molimo da nas kontaktirate mailom na zofia@croatia-service.com ili telefonski na +385 98 131 19 32 ili +48 502 067 199.

Prijevodi s hrvatskog na slovenski jezik i obrnuto.

Nudim prijevode s hrvatskog na slovenski jezik i obratno, s ovjerom ili bez. Kontaktirajte me na prijevod.dunja@gmail.com ili na telefon +385 99 402 99 51

Dunja Krajnc, dipl.iur., sudski tumač za slovenski jezik